[ad_1]

Nederlandse autobezitters worden steeds vaker geconfronteerd met autobranden. Die zorgelijke trend wordt duidelijk uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). In totaal ontvingen de verzekeraars 4.359 claims in 2018, wat een stijging van maar liefst 45 procent is ten opzichte van 2014. Met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant werden veel autobranden gemeld. In deze twee provincies stond de teller in 2018 op respectievelijk 779 en 734 branden. Zeeland en Flevoland sloten vorig jaar de rij af met respectievelijk 96 en 94 meldingen. Ten opzichte van 2017 werd er procentueel gezien de grootste stijging van het aantal autobranden in de provincie Utrecht genoteerd. Hier steeg het aantal relevante schadeclaims in een jaar tijd met maar liefst 33 procent. De enige twee provincies waarin het aantal autobranden juist afnam waren de provincies Drenthe en Gelderland, waar in beide gevallen 3 procent minder claims werden opgetekend. Desondanks bekleedde Gelderland in 2018 nog wel de vierde plaats in het provinciale klassement van schadeclaims met een totaal van 501 gemelde autobranden.

Niet elke autoverzekeraar keert uit bij brandschade
Wie te maken krijgt met een autobrand, net als schade door omgevallen bomen, verwacht mogelijk als vanzelfsprekend dat deze schade via de autoverzekering gedekt wordt. De specifieke regels hieromtrent kunnen echter per verzekeraar verschillen en het is dan ook verstandig om hier rekening mee te houden op het moment dat een autoverzekering wordt afgesloten. Sowieso geldt bij alle verzekeraars dat er in het geval van een WA-verzekering nooit de schade van een autobrand wordt vergoed. Verzekerden die een WA+ beperkt casco of een allriskverzekering hebben afgesloten zijn daarentegen in het algemeen wel gedekt voor brandschade aan hun auto. Er wordt tussen beide verzekeringsvormen echter wel een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de manier waarop de brand is ontstaan. Is de oorzaak toe te schrijven aan vandalisme, dan zal iemand met een WA+ beperkt casco die een schadeclaim indient alsnog achter het net vissen, terwijl een allriskverzekerde in alle gevallen wel de ontstane schade vergoed krijgt. Zowel bij WA+ beperkt casco als bij allriskverzekeringen geldt overigens standaard dat brandschade die niet door vandalisme is ontstaan geen invloed heeft op het opgebouwde aantal schadevrije jaren.

- Advertentie -

Verschil in polisvoorwaarden voor het claimen van autobrand
Wat door de verzekeringsmaatschappij precies als vandalisme wordt beschouwd kan overigens per verzekeraar verschillen en is terug te vinden in de polisvoorwaarden. Het klinkt misschien aanlokkelijk om tijdens een prijsvergelijking voor de meest goedkope autoverzekering te kiezen, maar hou daarbij wel rekening met de waarde van de wagen. Zeker wanneer verzekerden in een verhoogd risicogebied wonen kan het in dat kader verstandiger zijn om in plaats van een erg goedkope autoverzekering een iets duurdere variant af te sluiten die een betere dekking biedt en daardoor meer gemoedsrust oplevert. Vooral als de auto nog een hoge dagwaarde heeft.

[ad_2]

- Advertentie -