[ad_1]

Aangeboden door Pricewise

Eergisteren 16:00 uur

- Advertentie -

Een boer zonder trekker is als een piloot zonder vliegtuig. Gezien de behoorlijke investering is het verstandig om de trekker goed te verzekeren. Dat is in de basis wettelijk verplicht. Bekijk daarnaast welke aanvullingen voor uw situatie relevant zijn.


Het is wettelijk verplicht om motorrijtuigen te verzekeren volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Deze wettelijke aansprakelijkheid (WA) geldt dus ook voor trekkers. De eigenaar van een trekker is verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Met deze verzekering is de schade die je met een voertuig maakt aan personen en andermans spullen gedekt. Als de boer met de trekker schade maakt aan zijn eigen werkmaterieel of de trekker loopt zelf schade op, dan valt dat niet onder de WA-verzekering.


Beperkt casco of allrisk

Naast de WA-verzekering kan er ook een beperkt casco worden afgesloten. Hiermee is schade aan de trekker gedekt ontstaan door brand en ontploffing, diefstal en inbraak, storm, hagel, overstekende dieren en ruitschade. Een allriskverzekering is nog uitgebreider, hiermee is alle schade aan de trekker gedekt. Ook schade die de bestuurder zelf per ongeluk heeft aangebracht.


Wanneer een u een hobbytrekker, oldtimer of unimog heeft, moeten deze ook in ieder geval WA-verzekerd zijn. Immers, volgens de wet is een motorrijtuig ieder voertuig dat zichzelf motorisch kan voortbewegen en een aandrijving op wielen heeft. Ook hiervoor dient een trekkerverzekering afgesloten te worden.


Anders dan auto

Een trekkerverzekering kent hetzelfde principe als een autoverzekering. Het is echter niet mogelijk om een autoverzekering af te sluiten voor een trekker. Om de hoogte van de premie van de verzekering te bepalen bij een trekker, wordt er onder andere gekeken naar het motorvermogen, maximale snelheid en waarvoor het gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor agrarisch loonwerk of op een eigen bedrijf. Deze zaken zijn niet van belang bij het afsluiten van een verzekering voor de auto.


Ook op eigen terrein

Sommige boeren gaan ervan uit dat het niet nodig is om verzekerd te zijn op eigen terrein en dat de WA-verzekering alleen verplicht is voor het gebruik op de openbare weg. Dat is niet correct, ook op uw eigen terrein bent u met de trekker verzekeringsplichtig. Het kan zomaar gebeuren dat tijdens de werkzaamheden twee trekkers met elkaar in botsing komen op eigen terrein. Dan moet de WA-dekking van de trekker die schade heeft aangebrachte de schade vergoeden.

[ad_2]

- Advertentie -