[ad_1]

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) praten al langer over de verbetering van datakwaliteit in het volmachtkanaal. In dat kanaal gaat 4 miljard euro aan premie om. Verzekeraars staan onder druk van de rapportageverplichting van toezichthouder DNB en volmachtpartijen zouden veel efficiënter kunnen werken als data op een uniforme manier wordt vastgelegd.

Eigen interpretatie

“Elke partij in de keten geeft met de beste intenties zijn eigen interpretatie aan de inrichting van de data”, zegt programmamanager Alex de Ruiter van het door de stichting geleide programma Uniforme Inrichting Volmachtketen. De stichting moet erop toezien dat partijen niet hun eigen weg in slaan. “SUIV zorgt voor één beleid en één aansturing. Het is belangrijk dat iedereen in de keten gaat deelnemen. Dat kunnen wij ondersteunen.” Behalve het Verbond en de NVGA hebben ook softwareleveranciers zich verbonden aan het programma om de data kwaliteit te verbeteren.

- Advertentie -

De uitdaging van de stichting is volgens De Ruiter om 40 volmachtgevende verzekeraars en 259 gevolmachtigde kantoren op één lijn te krijgen. Ook gaat SUIV de samenwerking met softwarebedrijven ondersteunen.

Uniformeren, niet harmoniseren

“Er is heel veel data in de keten die door alle partijen op een andere manier wordt vastgelegd”, aldus Ruiter. Hij geeft een voorbeeld voor de data die wordt vastgelegd bij een autoverzekering. “Als bij de ene gevolmachtigde de brandstof benzine een letter A krijgt, bij de ander B en bij weer een ander BE, dan is daar voor een verzekeraar geen overzicht in te krijgen.”

Doel van het programma is elk product op dezelfde manier inrichten. “We gaan uniformeren, maar niet harmoniseren”, benadrukt Ruiter. “Het is niet de bedoeling dat alle autoverzekeringen er hetzelfde uit gaan zien. In de producten moeten verzekeraars zich onderscheiden.”

Pilot autoverzekeringen

Verbond en NVGA stelden al protocollen op hoe data voortaan wordt vastgelegd. Daarin staan ook de spelregels over hoe moet worden omgegaan met die data. Binnenkort start een pilot met vijf verzekeraars en vijf volmachtkantoren voor het eenduidig vastleggen van data van autoverzekeringen. Dat is het eerste product dat door de datamolen gaat. De Ruiter: “Daarna zullen we de pilot snel uitrollen naar andere verzekeraars. Ook zullen dan een voor een andere producten worden ingericht.”

Eenvoudiger inrichten

In 2021 moet het project zijn afgerond. Volgens Ruiter kan het mandaat van de stichting worden verlengd als blijkt dat ook andere projecten een uniforme aanpak vragen. In ieder geval moeten verzekeraars over twee jaar makkelijker aan hun rapportageplicht richting DNB kunnen voldoen. Voor volmachtkantoren is de grote winst dat het eenvoudiger en efficiënter wordt om nieuwe producten in te richten, aldus De Ruiter.

Beloningsdiscussie

Aan een andere actuele discussie die tussen volmachten en verzekeraars speelt, wil de stichting zijn vingers niet branden. Het veranderen van het beloningssysteem voor volmachten is nadrukkelijk geen taak van de stichting, zegt De Ruiter. “Die discussie moet op een andere plek worden gevoerd.”

Het stichtingsbestuur van SUIV bestaat uit voorzitter Leon van Riet (Nationale-Nederlanden), Jorg Roodbeen (Gouda & Bredius), Jaap de Louw (Achmea) en Marcel van Loon (Centraal Volmachtbedrijf). Programmamanager De Ruiter komt van buiten. Hij is een van de oprichters van verandermanagementbureau Equitem.

[ad_2]

- Advertentie -