[ad_1]

De 420.000 mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering om te overleven, gaan gedwongen worden daarvoor een prestatie te leveren. Het kabinet gaat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de sociale uitkering, er wettelijk toe verplichten die dwang op te leggen. Dat verklaart Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken in een interview met De Volkskrant. Met de wet gaat een lang gekoesterde wens van de VVD in vervulling. Critici, zoals SP-Kamerlid Peter Kwint en de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink stellen dat de dwang een averechts effect heeft en een zwakke groep burgers alleen maar meer ellende bezorgt.

De aankondiging van Van Ark is een reactie op het vernietigende rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de Participatiewet. Die wet, ook afkomstig uit de koker van de VVD, bleek aan geen enkele doelstelling te voldoen.

- Advertentie -

‘De vrijblijvendheid moet eraf.’ Daarom eist zij dat van alle mensen die een beroep doen op de Participatiewet een tegenprestatie wordt gevraagd. ‘De gemeenten moeten iedereen een passend aanbod doen. Bij een passend aanbod bedoel ik niet dat iedereen een 40-urige werkweek aankan. Soms kan het al passend zijn dat je schuldhulpverlening accepteert of vrijwilligerswerk. Dat is maatwerk waarover alleen gemeenten kunnen beslissen. Daar houden ze beleidsvrijheid in.’

Het verplichten van ‘tegenprestaties’ is al eerder door gemeenten ingevoerd, bijvoorbeeld in Rotterdam en Amsterdam, maar had nooit de beloofde effecten, eerder het tegenovergestelde.

De VVD-bewindspersoon laat zich niet tegenhouden door die praktijkervaringen.

Van Ark vindt dat van iedereen een tegenprestatie kan worden gevraagd voor de bijstand. ‘Heel veel mensen die al jaren aan de kant staan hebben geen vertrouwen meer in zichzelf, geen vertrouwen in de overheid. Die denken: ik heb heel weinig maar kan me redden en wat gebeurt er met mijn toeslagen als ik ga werken, wat gebeurt er als het niet lukt? Dan kiezen mensen voor de zekerheid van een uitkering boven de onzekerheid van een werkend bestaan. Ik begrijp die zorgen, ik ben zelf ooit bij de sociale dienst begonnen voor ik de politiek inging en wethouder, Kamerlid en staatssecretaris werd. Ik ben ook hun staatssecretaris.’

Het kabinet gaat in ruil wel de taaleis versoepelen. Wie het Nederlands onvoldoende machtig is wordt volgens de huidige regels als straf gekort op de uitkering. Veel gemeenten voeren die regel niet uit. Van Ark vindt dat er meer gekeken moet worden naar de individuele omstandigheden.[ad_2]

- Advertentie -