[ad_1]

HOLLANDS KROON – Je liefste op een waardige manier begraven is iets wat iedereen graag zou willen doen. Zonder een goede voorbereiding getroffen te hebben, kan het een dure aangelegenheid worden. Een uitvaartverzekering zorgt ervoor om dergelijke uitgaven direct te regelen zonder stress, daarom is het verstandig om een dergelijke verzekering af te sluiten om je voor te bereiden op de vaak flinke begrafeniskosten die een begrafenis met zich mee brengt.

De voordelen.

Een goede manier is altijd om je opties met elkaar te vergelijken, om zo te zien welk beleid het beste bij je past. Daarmee zie je ook of de premies betaalbaar zijn gedurende de looptijd. Enkele voordelen om een begrafenispolis af te sluiten zijn:

- Advertentie -
  • Je bent direct gedekt en kunt begunstigen selecteren die de uitbetaling ontvangen.
  • De begunstigden kunnen het forfaitaire bedrag onmiddellijk gebruiken om voor verschillende begrafenis bijkomstigheden te zorgen.
  • De uitbetaling kun je binnen 3 tot 7 dagen verwachten, wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
  • Afhankelijk welke verzekeraar kun je minimaal € 3000,- en maximaal € 20000,- ontvangen.
  • De premies zijn gebaseerd op je omstandigheden om zo voldoende dekking te geven.

De nadelen.

Omdat niet elke uitvaartverzekering hetzelfde is, is het van vitaal belang om de opties te vergelijken. Zoek er een die het best bij je past en probeer valkuilen te vermijden om ongemakken naderhand te voorkomen. Let hierbij op:

  • Het overlijden door een ongeval wordt bij sommige polissen niet gedekt binnen twaalf maanden na het afsluiten van een polis of voor overlijden als gevolg van zelfmoord.
  • Afhankelijk van verzekeraar is het mogelijk niet in aanmerking te komen voor dekking als het overlijden in het buitenland plaatsvond wat als no-go-gebied is verklaard.
  • Premies kunnen duurder worden, vergelijk daarom het beleid van verschillende verzekeraars.
  • Het maximale bedrag kan beperkt zijn en daarom niet voldoende kostendekkend.

Wat is het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

De kosten voor een gemiddelde uitvaart zijn gemiddeld 7000 Euro en daar zijn de meeste premies van begrafenisverzekeringen op gebaseerd, tenzij de klant andere wensen heeft. Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om de partner en eventuele kinderen die achterblijven niet in financiële problemen achter te laten. Vooral bij mensen die op jonge leeftijd komen te overlijden valt er een inkomen weg in het gezin.

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat het gezin na het overlijden, de rekeningen kunnen betalen of een gedeelte van de hypotheek kunnen aflossen. Het bedrag wat uitgekeerd wordt, zal dus aanzienlijk hoger zijn dan bij een begrafenisverzekering. Daarentegen zijn er ook nog twee vormen om je begrafenisverzekering uit te laten keren. Men kan kiezen om het in kapitaal of in natura uit te laten keren.

Bij naturaverzekering wordt de begrafenis en bijkomstigheden voor je geregeld, bij kapitaalverzekering geef je te kennen dat je dat zelf wilt regelen en wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Tot slot nog enkele tips voor het afsluiten van een verzekering:

Let op de dekkingsgraad van de uitvaartverzekering, welke diensten en producten deze omvat. Lees goed de voorwaarden van een verzekering, zodat je nabestaanden niet voor een verrassing komt te staan. Ga na of je de polis tijdens z’n looptijd kunt wijzigen, zodat die op het moment van overlijden nog bij je past.[ad_2]

- Advertentie -