[ad_1]

Dat zegt Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij Monuta. Hij vindt dat het vertrouwen van de adviseur in de organisatie achter de (uitvaart)verzekeringsmaatschappij centraal staat in het financieel advies naar zijn klanten.

Meer dan premie en voorwaarden

‘Het draait natuurlijk al lang niet meer alleen om de premie en de polisvoorwaarden. Maar ook om de nazorg en uitvoering van de verzekeraar. Wanneer een klant bijvoorbeeld een keer schade heeft, moeten adviseur en klant erop kunnen rekenen via de verzekeraar bij een goed schadeherstelbedrijf terecht te komen. Dat geldt ook meer specifiek in relatie tot de uitvaartbranche. Financieel advies vormt een prima basis om een uitvaartverzekering ter sprake te brengen. Dan moet de adviseur er zeker van zijn dat bij overlijden de uitvaart ook op een goede manier wordt uitgevoerd.’

- Advertentie -

Hoog gewaardeerd

Wat dat betreft wordt Monuta al jaren op rij als hoogste gewaardeerd door intermediairs, zo blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken van Ipsos (voorheen GFK), waarbij het geven van gedegen persoonlijk financieel advies wordt ondersteund door een goede binnen- en buitendienst, extranetomgeving en marketingafdeling. Van der Wal: ‘Onze intermediairs weten dat Monuta elk afscheid op een passende manier invult en naar de laatste wensen van een dierbare uitvoert. Het is voor hen dus prettig om niet alleen passend advies te geven, maar daarbij ook te kunnen bouwen op een goede dienstverlening van de organisatie achter de maatschappij.’

Verplichtingen

Van der Wal denkt dat intermediairs misschien nog wel een stukje verder mogen kijken. ‘Als adviseur, zeker voor een uitvaartverzekering, hebben we het over langlopende verplichtingen naar een klant toe. Ik vind dat een intermediair er dan wel van uit moet kunnen gaan dat de verzekeraar, die daar garant voor staat, ook in de verdere toekomst die langlopende verplichtingen nog aankan en solvabel genoeg is. In die zin moeten intermediairs zich blijvend verdiepen in de maatschappij waar ze zaken mee doen.’

Thuis voelen

Uiteindelijk moet een intermediair zich volgens Van der Wal eenvoudigweg thuis voelen bij een verzekeringsbedrijf. Dit kan zelfs betrekking hebben op het beleggingsbeleid. ‘Monuta probeert de premies die binnenkomen, zo goed mogelijk te beleggen om aan de toekomstige verplichtingen tegemoet te kunnen komen. Omdat we niet te veel risico’s mogen lopen vanuit financiële wetgeving, beleggen we daarom natuurlijk heel veel in vastrentende waardes. Maar er is ook een deel dat vrij mag worden belegd. Ga je dan voor beleggingen die het hoogste rendement opleveren of ook voor duurzaamheid. En ga je dus beleggen in ondernemingen die goed zijn voor milieu, klimaat en samenleving? Het is niet voor niks dat veel vermogensbeheerders bijvoorbeeld niet meer willen beleggen in tabak, seks en wapens.’

Huiswerk

Van der Wal sluit af: ‘Misschien gaat dat voor sommigen wat ver, maar ik wil daar mee aangeven dat intermediairs hun huiswerk goed moeten doen en verder kijken dan alleen naar product en premie. Dus ook de maatschappij erachter beoordelen en zich de vraag te stellen of zij achter de uitstraling en het beleid van die maatschappij willen staan.’

Dit is een partnerbijdrage van Monuta.

[ad_2]

- Advertentie -