[ad_1]

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft in Kamervragen gereageerd op de problemen bij uitvaartverzekeraar Yarden. Volgens hem is het vervelend dat polishouders worden geconfronteerd met een versobering, maar is het in het belang van alle betrokkenen dat Yarden in staat is de financiële positie te herstellen. Een grote interventie is nooit aan de orde geweest.

De minister werd door SP-Kamerlid Mahir Alkaya gevraagd of hij het rechtvaardig vindt dat polishouders opdraaien voor de verkeerde inschattingen van een financiële instelling. Waarop Hoekstra zegt dat een beroep op de en bloc-clausule alleen in uitzonderlijke gevallen kan plaatsvinden als alle andere alternatieven zijn uitgeput.

- Advertentie -

Bail in

Alkaya vraagt Hoekstra ook of er voor Yarden een ‘bail in’ overwogen is. Een maatregel die werd opgenomen in de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, waarin eigenaren en aandeelhouders die hebben deelgenomen in de winst, ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor verliezen.

Volgens Hoekstra is er gehandeld volgens de zogeheten interventieladder. Als de solvabiliteit van een financiële instelling onder het minimumniveau komt, dan worden samen met DNB verschillende stappen doorlopen om die solvabiliteit weer op orde te krijgen. Pas in het geval van een faillissement volgen procedures uit de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars.

Geen verdere actie

Nieuwe interventies acht Hoekstra niet nodig. Op de vraag wat hij gaat doen om verdere problemen te voorkomen, zegt de minister: “Met het huidige herstelplan en de uitvoering hiervan voldoet de solvabiliteitsratio weer aan de wettelijke vereisten. De uitvoering van het herstelplan is aan de ene kant zeer vervelend voor polishouders, maar zorgt er aan de andere kant voor dat de financiële positie van Yarden is verbeterd en het verzekeringsbedrijf kan worden voortgezet.”

Vertrouwen ondermijnd

Het SP-Kamerlid Ronald van Raak vraagt Hoekstra of hij vindt dat de gebeurtenissen rond Yarden de betrouwbaarheid van de verzekeringsbranche ondermijnen. De minister ontwijkt de vraag in zijn antwoord, waarin hij stelt dat de en bloc-clausule alleen in uitzonderlijke situaties wordt aangehaald. “Het is belangrijk dat de verzekeringnemer zich het bestaan van dergelijke clausules realiseert en de communicatie van een verzekeraar in zo’n geval helder en transparant is.”

[ad_2]

- Advertentie -