[ad_1]

Wie een huis koopt en een hypotheek afsluit via een hypotheekadviseur krijgt ook te maken met een overlijdensdekking. Een hypotheekadviseur heeft de taak om de risico’s zoals voortijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen in kaart te brengen voor zijn klant.

Een overlijdensdekking is voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie sinds 2018 niet meer verplicht. Voor een hypotheek zonder NHG zijn er nog wel banken in Nederland die een overlijdensdekking verplicht stellen. Meestal gaat het dan om een dekking van het deel boven 80% van de marktwaarde van de woning. Hieronder een rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

- Advertentie -
Taxatiewaarde woning €200.000
Af te sluiten hypotheek €200.000
Verplichte overlijdensdekking €40.000 (€200.000 -/- 80% van €200.000)

Vergelijk

Het is logisch dat de meeste mensen die een risicoverzekering afsluiten, kijken naar de hoogte van de maandpremie. Eigenlijk is een risicoverzekering weggegooid geld, want als de verzekerde personen na de verzekeringsduur nog in leven zijn, wordt de polis beëindigd zonder een uitkering.

Wie zijn huiswerk goed doet, kan een leuk bedrag per maand besparen, zie onderstaande twee rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld 1 
Leeftijd personen 25 jaar
Verzekerd bedrag €200.000 annuitair dalend
Looptijd 30 jaar
Betalingsduur 25 jaar
maatschappij A/B
Maandpremie €6,50 / €12 (voor niet-rokers)
€10,30 / €20 (als beiden roken)
Rekenvoorbeeld 2
Leeftijd personen 45 jaar
Verzekerd bedrag €200.000 annuitair dalend
Looptijd 30 jaar
Betalingsduur 25 jaar
maatschappij A/B
Maandpremie €29 / €60 (voor niet-rokers)
€63 / €105 (als beiden roken)

Vooral bij de “oudere” personen kan het premieverschil per maatschappij flink zijn. De 45-jarige niet-rokers gaan bij maatschappij A 29 euro betalen en bij maatschappij B 60 euro!

Rokers worden tegenwoordig flink “gestraft”. Die kunnen echt hun portemonnee trekken. Wie nu rookt en wil stoppen zal een maatschappij moeten zoeken waarbij de maandpremie tussentijds kan worden aangepast (van roker naar niet-roker).

Vergelijk ook de voorwaarden

Let op: de voorwaarden zijn ook heel erg belangrijk bij een risicoverzekering. Ik ga dan even terug in de tijd, namelijk naar mijn column van 23 mei 2008, Biertje, Help Nee.

Na deze column werden de voorwaarden / kleine lettertjes – van de overlijdensrisicoverzekering die misschien wel niet uitbetaalde `als het schadegeval (mede) kon worden toegerekend aan gebruik van alcohol door verzekerde’ – een week later direct aangepast.

Bovendien bleek toen dat grote consumentenorganisaties hun aanbevelingen ook niet (mede) op de voorwaarden hadden gebaseerd, maar alleen naar de hoogte van de betaalde premies hadden gekeken.

Lees de kleine lettertjes

De meeste huizenbezitters vertrouwen hun hypotheekadviseur blindelings als die een maatschappij adviseert voor het afsluiten van een risicoverzekering. Hierbij merk ik op dat vooral jonge starters geen interesse tonen in het onderwerp “eerder overlijden” en dus ook niet zo in het afsluiten van een risicoverzekering.

Doorstromers (met kinderen) denken hier heel anders over. Zij willen juist dat als er iets gebeurt (een overlijden), hun partner in de woning kan blijven wonen. De kans dat iemand op jonge leeftijd overlijdt is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Met andere woorden: we leven steeds langer.

De coronacrisis zorgt echter voor een ander beeld. Vanaf maart worden we iedere dag op de hoogte gehouden van hoeveel mensen er gestorven zijn aan corona. De vraag is nu hoe verzekeraars hiermee omgaan.

Het is fijn te lezen dat diverse verzekeraars (helaas niet allemaal) heel duidelijk informeren over hun dekking bij een risicoverzekering. Mijn voorkeur gaat er zeker naar uit om een risicoverzekering af te sluiten bij een verzekeraar die heel duidelijk vermeld dat Covid-19 is meeverzekerd.

Regel het nabestaandenpensioen

Voor werkende stelletjes (werknemers) is het belangrijk om te zorgen dat het nabestaandenpensioen actief is. Bij een onverwachts overlijden krijgt de overgebleven partner dan levenslang een bruto maandbedrag uitgekeerd.

Wie getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft niets te doen. Is er sprake van een samenlevingscontract dan moet u wel actie ondernemen door dit aan te geven.

Een onverwachts overlijden heeft altijd grote gevolgen. Vooral als dit overlijden plaatsvindt op jonge leeftijd waarbij ook nog jonge kinderen achterblijven.

Mogelijkheden

Er zijn niet veel huizenbezitters die de kleine lettertjes bestuderen van de bank waar de hypotheek wordt afgesloten. Ik heb het dan over de voorwaarden bij een onverwachts overlijden. Hieronder een korte opsomming van de mogelijkheden:

1: Mogelijkheid tot overname hypotheek door erfgenaam
Na het overlijden van de enige schuldenaar bestaat de mogelijkheid voor de erfgenamen om de hypotheek over te nemen. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De woning moet het hoofdverblijf worden/zijn van de betreffende erfgenaam.
  • Er moet een akte van levering/verdeling passeren bij de notaris.
  • In sommige gevallen moet de hypotheek worden omgezet naar een annuïtaire of lineaire vorm (is kosteloos)

2: Altijd een verklaring van erfrecht nodig

3: Boetevrije tussentijdse renteherziening
De nabestaande heeft de mogelijkheid om boetevrij af te lossen tot een jaar na overlijdensdatum. Bovendien kan de rente kosteloos tussentijds worden herzien binnen een jaar na overlijden.

Vooral punt 3 kan heel belangrijk zijn; niet iedere bank biedt namelijk deze mogelijkheid aan. Vorig jaar had ik twee overlijdens in de privésituatie. De overgebleven partners hadden wel de mogelijkheid om de rente opnieuw vast te zetten tegen de geldende rente die toen van toepassing was. Voor beiden die hun hypoheek 10 jaar geleden hadden afgesloten was de lopende hypotheekrente rond de 5%. Zij hebben de rente opnieuw kunnen vastzetten op ongeveer 1,5%. De maandlasten werden hierdoor beduidend lager.

Het onderwerp “overlijden” wordt door veel huizenbezitters niet serieus genomen. Zij achten de kans op overlijden klein.Een onverwachts overlijden kan echter voor grote financiele problemen zorgen. Voorkom dit en zorg dat alles goed is geregeld.

Meer info over overlijdensrisicoverzekeringen?
Bezoek Dela >>
Bezoek Monuta >>
[ad_2]

- Advertentie -