Afgelopen donderdag heeft uitvaartorganisatie DELA de oversterfte door Corona van de eerste golf en van de tweede golf per regio gepubliceerd. Bij diverse crematoria zijn koelcontainers geplaatst om het grote aantal overleden mensen te kunnen koelen.

“Helaas heeft Nederland momenteel te maken met oversterfte. Toch zijn er verschillen per regio in deze sterftepiek. Bovendien zijn er cijfermatig verschillen met de ‘eerste golf’. Deze kaartjes laten de veiligheidsregio’s in Nederland zien, met daarin de procentuele afwijkingen van overlijdensmeldingen bij DELA ten opzichte van normale aantallen” schrijft de uitvaartcoöperatie.

Extra koelcontainers

- Advertentie -

“In december en januari overlijden er altijd al meer mensen dan normaal”, legt woordvoerder Jolanda van Dijk uit. “Door corona zijn het er nu nog meer. De druk is nu niet zo hoog als tijdens de eerste coronagolf, maar omdat het nu in de normaal al drukke maanden is, hebben we de extra capaciteit nodig”. 

Het CBS heeft bekend gemaakt dat er in 2020 162.000 inwoners van Nederland zijn overleden, 13.000 meer dan verwacht. ‘Sinds de Tweede Wereldoorlog is een dergelijke stijging niet meer waargenomen’ aldus het CBS.

- Advertentie -