Deze drie termen zorgen vaak voor verwarring bij mensen die op zoek zijn naar een verzekering voor de uitvaart. In principe kun je met een uitvaartverzekering zowel begraven als gecremeerd worden. Waar het eigenlijk op neer komt is dat een uitvaartverzekering zowel een crematieverzekering als begrafenisverzekering in één is. De grote verzekeraars in Nederland bieden dan ook simpelweg een uitvaartverzekering aan waarbij beide mogelijk zijn.

Kosten?
Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering dien je een verzekerd bedrag op te geven. Dit bedrag geeft eigenlijk aan hoe hoog de dekking is voor de uitvaart. De kosten voor een crematie zijn doorgaans goedkoper dan de kosten voor een begrafenis. Bij een begrafenis dient er een stuk grond gereserveerd te worden en moeten er onderhoudskosten betaald worden.

Een gemiddelde uitvaart in Nederland kost al snel tussen de 7000 en 8000 euro. Als het verzekerde bedrag (de dekking) te laag is dan zullen de overige kosten voor rekening van de nabestaanden zijn.

- Advertentie -

Vergelijken
Op websites als Monuta.nl en Dela.nl kun je terecht voor het vergelijken van uitvaartverzekering mogelijkheden. Ook zijn er diverse vergelijkers op het web te vinden met een calculator om het verzekerde bedrag te berekenen aan de hand van je wensen. De grote verzekeraars in Nederland worden hier onder de loep gelegd, waarbij je ze naast elkaar kunt leggen om gemakkelijk te zien wat de kosten zijn voor jouw situatie.

[ad_2]

- Advertentie -