Het opzeggen van een bankrekening is vaak nog ingewikkeld ook als de eigenaar er niet meer is. Datzelfde geldt ook voor je social media accounts. Heb jij al bedacht wat daarmee moet gebeuren als je dood bent?

Weinig bewust

Voor 70 procent van de Nederlanders is het antwoord hierop ‘nee’, stelt Panelwizard vast in een onderzoek meer dan 1000 Nederlanders. Het gaat daarbij in het bijzonder om jonge mensen: 85 procent van ondervraagden tussen de 18 en 30 jaar heeft hier niets voor geregeld. Ouderen met social media accounts hebben er wat vaker wél over nagedacht. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige generatie Nederlanders zich maar weinig bewust is van de aanzienlijke hoeveelheid gegevens die zij achterlaten op het internet na hun overlijden. Het gaat dan om zaken als persoonlijke profielen, berichten, foto’s en video’s.

Nabestaanden

Nabestaanden weten vaak niet goed wat zij met dit deel van erfenis aan moeten. Zij kunnen vaak niet inloggen in de social media accounts van hun overleden naaste, en kunnen het account dus ook niet zomaar stopzetten. Dat betekent dat mensen interactie kunnen blijven zoeken met de accounts, en dat kan voor nabestaanden tot confronterende momenten leiden. Om wel in te kunnen grijpen in het account, moeten nabestaanden documenten kunnen overleggen, zoals de overlijdensakte en documenten die bewijzen dat zij de wettelijke vertegenwoordiger zijn. Dat is geen prettige actie om te moeten ondergaan in zo’n situatie, maar het kan wel opleveren dat het account verwijderd wordt of een herdenkingsstatus krijgt.

- Advertentie -

Manier om het te regelen

Toch laat het onderzoek zien dat er ook mensen zijn die wel voor hun overlijden kenbaar hebben gemaakt wat er met hun social media accounts moet gebeuren en eventueel hun inloggegevens hebben gedeeld. Dat gebeurt op verschillende manieren. De meesten kiezen ervoor om iemand te vertellen waar de inloggegevens te vinden zijn voor het geval dat dit op enig moment van belang kan zijn. Een klein deel heeft een social media testament opgesteld of een digitale kluis bij de notaris ondergebracht. Hierin is dan te vinden om welke profielen het gaat, wat de inloggegevens zijn en wat er met de accounts moet gebeuren. Sommigen hebben in plaats van het delen van inloggegevens inactiviteitsvoorkeuren ingesteld voor hun social media accounts. Wanneer de accounts dan een tijd niet gebruikt zijn door de eigenaar, kunnen nabestaanden automatisch toegang krijgen.

Wensen

Desgevraagd blijkt dat 40 procent het liefst heeft dat zijn of haar accounts volledig worden verwijderd. Deze wens leeft het meest bij alleenstaanden en 50-plussers. 11 procent van jongeren wil juist graag dat zijn of haar social media accounts blijven bestaan zonder dat iemand er op kan inloggen om er iets in te veranderen. 29 procent van de ondervraagden laten de beslissing over hun digitale erfenis bij de nabestaanden.

Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben dus niet uit zichzelf al nagedacht over wat er moet gebeuren met hun social media accounts na hun overlijden. Die trend van het niet bewust bezig zijn met de dood blijkt breder te zijn. Steeds minder mensen hebben uitvaartverzekering. Ook hier geldt dat er een grotere taak dan nodig op de schouders van nabestaanden kan komen te rusten bij het overlijden van een naaste. Op het moment dat je hierover moet gaan nadenken, wat relatief vroeg in het leven is, kun je niet weten hoe en in welke situatie je komt te overlijden. Er is geen garantie dat je op het fatale moment ook voldoende geld nalaat voor je eigen uitvaart (een uitvaart kost gemiddeld 5 tot 6 duizend euro). Een wat meer vooruitziende blik zou voor nabestaanden het verschil kunnen maken, zowel op het gebied van social media accounts als de uitvaart. Daarom kan het geen kwaad om eens een kijkje te nemen op websites als die van Dela, Monuta of een andere verzekeraar en alvast wat zaken te regelen te behoeve van je naasten die je eventueel achterlaat wanneer je komt te overlijden.

[ad_2]

- Advertentie -