[ad_1]

Interpolis stelde bij de zitting dat het de eisen van normale voorzichtigheid in de loop der jaren bijstelde, vanwege eerdere uitspraken van Kifid en de Hoge Raad. Volgens de verzekeraar zouden die uitspraken in zijn algemeenheid inhouden dat een verzekeraar zich alleen kan beroepen op normale voorzichtigheid, als er sprake is van een ‘ernstige mate van schuld.’ Daarom stelde de verzekeraar scherpere eisen aan diefstalgevoelige zaken.

Diefstalgevoelig

In artikel 12 van de voorwaarden van de reisverzekering staat sindsdien omschreven dat diefstalgevoelige bezittingen alleen verzekerd zijn als een verzekerde er extra goed op let: “De verzekerde houdt de spullen vast of binnen direct handbereik en ziet ze direct. In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig mogen de spullen alleen mee als handbagage.”

- Advertentie -

Jurisprudentie

Wat Kifid betreft heeft de interpretatie van Interpolis een nuancering nodig. “De beoordeling of de consument de normale voorzichtigheid heeft betracht die van hem in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht, is steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.” Een algemene regel kan volgens Kifid dus niet aan de orde zijn. “Voor zover in eerdere uitspraken van de commissie een andere opvatting zou kunnen worden gelezen, komt de commissie daarvan uitdrukkelijk terug.”

Tegenstrijdige dekkingsbeslissing

Artikel 12 van Interpolis wordt door Kifid echter als problematisch omschreven. Het onderscheid tussen wel en niet-diefstalgevoelig kan volgens de commissie tot tegenstrijdige dekkingsbeslissingen leiden. Bovendien leggen de voorwaarden een last waar een consument onmogelijk aan kan voldoen, de commissie noemt als voorbeeld een cello die onmogelijk in een taxi op schoot kan worden gehouden. “Dit brengt mee dat de verzekering onder omstandigheden naar de letter geen dekking zal bieden voor gebeurtenissen waar zij uitdrukkelijk wel voor zijn afgesloten. De commissie acht dit onwenselijk.”

Lees ook

Lees ook

Gebrekkig

Kifid noemt de manier waarop Interpolis de voorzichtigheidsnorm heeft aangescherpt met artikel 12 ‘een gebrekkige oplossing voor een wellicht niet bestaand probleem.’ Om die reden zet Kifid een streep door de clausule en behandelt het deze zaak volgens de voorwaarden omschreven in artikel 18 van de voorwaarden:

‘Wanneer zijn persoonlijke bezittingen niet verzekerd? Een verzekerde heeft niet goed op spullen gelet [sic]. Bijvoorbeeld: als hij een koffer laat staan en daar niet bij blijft. Bijvoorbeeld: als hij een mobiele telefoon laat liggen zonder dat er toezicht op is. […]”

Onvoorzichtig 

De taxichauffeur op Ibiza haalde alle spullen uit de kofferbak, op de handtas na. De consument kwam er pas achter dat de tas ontbrak, toen de chauffeur wegreed. Volgens Interpolis had de klant de tas beter op schoot kunnen houden. Dat ze niet controleerde of alle bagage was uitgeladen en toch de chauffeur al betaalde, duidt volgens Interpolis op onvoorzichtigheid. Van een moment van onbedachtzaamheid was volgens de verzekeraar geen sprake.

Dure tas

De waarde van de inhoud van de handtas bedroeg ruim 3.500 euro. Kifid was het met Interpolis eens dat dit een verhoogde voorzichtigheid rechtvaardigt. Desalniettemin vindt de commissie niet dat de vrouw onvoldoende voorzichtig is geweest. Ze betoogde succesvol dat de tas tijdens de rit wel zichtbaar was achterin en dat alleen tijdens het afrekenen de tas buiten haar bereik was geweest.

Wijsheid achteraf

De stelling van Interpolis dat de diefstal niet had plaatsgevonden als de vrouw de tas op schoot had gehouden, is volgens Kifid ‘wijsheid achteraf’ en niet bepalend voor de vraag of ze voldoende voorzichtig was. Omdat het vermoeden bestaat van een doelbewuste actie van de chauffeur en het korte tijdsbestek waarin alles plaatsvond, is Kifid wel van mening dat er sprake was van een moment van onachtzaamheid. Interpolis dient dus alsnog de tas met inhoud te vergoeden. De uitspraak is bindend. 

[ad_2]

- Advertentie -