[ad_1]

De reiziger maakte vorig jaar juli met een backpack een wandeling. Hij pauzeerde bij een paviljoen, waar iemand kans zag in een kort tijdsbestek de rugzak weg te nemen. De man deed diezelfde dag nog aangifte bij de politie van de diefstal en claimde bij Promovendum € 2.500.

Normale voorzichtigheid

De man heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij Promovedum. In de voorwaarden is onder meer opgenomen dat schade door verlies, diefstal of beschadiging van bagage vergoed wordt. Echter schade die het gevolg is van het niet betrachten van de normale voorzichtigheid is uitgesloten.

- Advertentie -

Oogcontact

De man claimde de schade bij gevolmachtigde, maar kreeg nul op het rekest. De claim werd afgewezen omdat er niet continu lijfelijk dan wel oogcontact met de backpack is geweest. De volgens de man redelijk zware rugzak kon echter vanuit praktisch oogpunt niet op schoot worden genomen of op tafel worden gelegd. Het leek hem daarom het veiligst om de backpack direct naast zijn stoel, op armafstand, neer te zetten. Op deze positie was de backpack vanuit de ooghoeken zichtbaar.

Lees ook

Lees ook

Volgens Promovendum was dit onvoldoende om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De geschillencommissie deelt die mening niet voor zover het de niet-kostbare spullen betreft, omdat de consument normaal voorzichtig is geweest door de tas naast zich neer te zetten.

Lees ook

Lees ook

Kostbare spullen

De commissie stelt echter dat de man wel beter op zijn kostbare spullen, zoals een laptop en fotocamera had moeten letten. “Er is geen sprake van normale voorzichtigheid indien verzekerde kostbare voorwerpen achterlaat of niet continu lijfelijk dan wel direct, op korte afstand, oogcontact houdt.”

Niet-kostbare bagage

Omdat de man wel de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ten aanzien van zijn niet-kostbare bagage moet die alsnog vergoed worden, vindt de geschillencommissie. “Ten aanzien van de niet-kostbare voorwerpen concludeert de commissie dat gevolmachtigde toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst en gehouden is dekking te verlenen voor de schade.” Om welk bedrag het gaat, is niet bekend. Het advies is niet-bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

[ad_2]

- Advertentie -