[ad_1]

NHG heeft behoefte aan meer uniformiteit binnen de voorwaarden en normen. Daarom gaat de kostengrens voor aankoop van een woning vanaf komend jaar ook gelden voor oversluiten. Dat betekent dat het niet langer mogelijk is om een lening over te sluiten van niet-NHG naar NHG als de waarde van de woning meer is dan de kostengrens.

Op dit moment bedraagt die grens 290.000 euro (of 307.400 euro met energiebesparende voorzieningen). De kostengrens voor het volgende jaar stelt het ministerie doorgaans in september vast.

- Advertentie -

Leengrens

Ook past NHG de leengrens aan bij oversluiten. Het is vanaf 2020 niet meer verplicht om de bijkomende kosten van oversluiten mee te financieren. Oversluiters mogen die uit eigen middelen voldoen om de kostengrens volledig te benutten voor de uitstaande lening.

De wijzigingen zijn nog niet definitief. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet ze nog goedkeuren.

Meefinancieren bijkomende kosten

Dat geldt ook voor andere aanpassingen. Nu is het bijvoorbeeld nog mogelijk om tot 6% bijkomende kosten mee te financieren als de woningwaarde hoger is dan de koopsom. Die mogelijkheid komt te vervallen. Als er geen verbouwing van toepassing is dan kan maximaal de koopsom of de waarde van de woning (de laagste van die twee) gefinancierd worden. Wordt er wel verbouwd dan kunnen maximaal de verbouwingskosten meegefinancierd worden tot de waarde na verbouwing.

Ook wil NHG de regels oprekken rondom energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw mag straks de verhoogde kostengrens worden gebruikt, mits die ruimte volledig wordt besteed aan energiebesparing.

Standaard voor uitkoop

Omdat de waarde van huizen stijgt, is het steeds lastiger partners uit te kopen. NHG wil een standaard voor relatiebreuk gaan opstellen zodat maatwerk mogelijk wordt.

Verheldering regels ORV

NHG kondigt daarnaast aan meer duidelijkheid te geven over wanneer de verpanding van de overlijdensrisicoverzekering mag komen te vervallen. Sinds 2018 is een ORV niet meer verplicht bij een NHG-hypotheek, maar volgens het garantiefonds bestaat hierover nogal wat onduidelijkheid.

[ad_2]

- Advertentie -