[ad_1]

Zo’n 450 duizend
mensen met recht op zorgtoeslag deden vorig jaar géén aanvraag voor deze
financiële tegemoetkoming voor de zorgpremie. Een analyse van Independer wijst
uit dat Nederlanders hierdoor zeker 100 miljoen aan toeslag lieten liggen. De
deadline voor de aanvraag voor de zorgtoeslag van 2018 is 1 september 2019.
Alleenstaanden kunnen tot 1.128 euro terugkrijgen. Een aanvraag samen met een
partner kan bijna het dubbele opleveren. Maar er zijn veel misverstanden over
het recht op zorgtoeslag. Zo blijken mensen met
lage inkomens vaak terughoudend met de aanvraag, omdat ze bang zijn de toeslag
later te moeten terugbetalen. En mensen met hogere inkomens doen vaak geen
aanvraag omdat ze denken er nooit recht op te hebben. Independer
ontwikkelde daarom samen met Bokkz de Zorgtoeslag
Cashback Check
. Met deze gratis tool kan iedereen gemakkelijk zien
of hij in 2018 recht had op zorgtoeslag en zo ja, deze op de valreep ook direct
aanvragen.

Angst voor moeten terugbetalen zorgtoeslag

- Advertentie -

“Bij onze klanten leven veel misverstanden over de
zorgtoeslag”, zegt Joris Kerkhof van Independer. “Hierdoor kunnen ze een hoop
geld mislopen. Je kan zeggen dat mensen die het geld het hardst nodig hebben
ook het meeste geld laten liggen. Terwijl juist deze groep de tegemoetkoming
voor de inmiddels forse zorgpremies goed kan gebruiken. Een van de meest
voorkomende misverstanden is de angst om de toeslag later weer (deels) te
moeten terugbetalen. Maar dat kan alleen gebeuren als je de toeslag vóóraf
aanvraagt. Je loopt dat risico niet als je de aanvraag over het afgesloten jaar
doet en je je aanslag al hebt gehad. Mensen hebben tot 1 september de tijd om
de aanvraag te doen.”

Ook hogere inkomens lopen geld mis

Ook mensen met een hoger inkomen hebben in sommige
gevallen recht op zorgtoeslag. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je vorig
jaar minder bent gaan werken, waardoor je een lager jaarinkomen had. Die kans
op een lager jaarinkomen bestaat ook voor mensen die in 2018 een hypotheek
oversloten en daarvoor een boeterente betaalden. In deze gevallen kan hun
toetsingsinkomen voor de belasting lager uitvallen, waardoor ze voor dat jaar
recht hebben op zorgtoeslag. “Mensen met een hoger inkomen weten dit vaak niet.
Ze doen geen aanvraag omdat ze denken dat ze er toch geen recht op hebben. Zo
lopen ze geld mis”, aldus Kerkhof.

14% van de lage inkomens doet geen aanvraag

Onderzoek van de Bond voor
Belastingbetalers en Bokkz wijst uit dat 14% van de mensen met een lager
inkomen geen gebruik maakt van hun recht op zorgtoeslag. Een studie van het
Nibud stelt dat een kwart van de mensen met een middeninkomen niet weet of hij
recht heeft op de toeslag. Kerkhof: “Veel mensen vinden het ingewikkeld om uit
te zoeken of ze in aanmerking komen voor de toeslag. Dat geldt ook voor het
aanvragen ervan. Daarom ontwikkelden wij – samen met Bokkz – de Cashback
Check.”

Geld terugvragen met de Cashback Check

Met de Cashback Check, een gratis tool, kunnen mensen
gemakkelijk checken of ze in 2018 recht hadden op zorgtoeslag, en zo ja op welk
bedrag. Als dat inderdaad het geval is, kunnen ze dat geld tot 1 september nog
terugvragen bij de Belastingdienst. De gebruiker uploadt hiervoor in de tool
een kopie van zijn belastingaangifte van 2018 en ziet direct waar hij recht op
heeft. Met een druk op de knop stuurt de gebruiker zijn aanvraag direct door naar
de Belastingdienst, die het bedrag binnen enkele weken overmaakt.

Kijk
hier voor de Zorgtoeslag Cashback Check

Kijk hier voor meer informatie over
zorgtoeslag

Lees meer over: zorgverzekering

[ad_2]

- Advertentie -