[ad_1]

Gepubliceerd op 12-02-2020 10:36 | Regio Wijchen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen heeft de jaarwisseling in haar gemeente geëvalueerd, en komt tot de conclusie dat het weliswaar een relatief rustige jaarwisseling was, maar dat er wel voor meer geld aan schade is aangericht dan vorig jaar. Dat komt omdat er schade aangericht is aan grotere objecten.

- Advertentie -

Hoger schadebedrag

Ook rondom de jaarwisseling 2019-2020 zijn in de gemeente Wijchen vernielingen aangericht. In totaal zijn er 59 objecten in de openbare ruimte vernield. Dat aantal is iets hoger dan vorig jaar. ‘Een eerste inspectieronde laat zien dat de schade ongeveer 16.500 euro bedraagt’, laat het college weten. ‘Vergeleken met vorig jaar is dit een lichte stijging. Het schadebedrag is zo’n 1.000 euro hoger dan vorig jaar. Dit komt omdat er dit jaar in de Blauwe Hof en bij de Campuslaan ook twee lichtmasten vernield zijn. Dat was vorig jaar niet het geval. Desondanks stellen we vast dat het qua vernielingen openbare ruimte een relatief rustige jaarwisseling is geweest.’

Vernielingen

In totaal zijn er in de gemeente 25 verkeersborden gesneuveld, 15 afvalbakken beschadigd en 10 straatkolken vernield. Daarnaast zijn, zoals eerder vermeld, ook twee lichtmasten opgeblazen. Aan openbare gebouwen is er voor 2.750 euro aan schade veroorzaakt. Bij basisschool Zuiderpad zijn er ramen ingegooid en is het kunstgras vernield. ‘Wat opvalt is dat in de wijken Wijchen-Centrum en Wijchen-Zuid het schadebedrag ondanks het feit dat het aantal vernielde objecten nagenoeg gelijk gebleven is toch sterk gestegen is. Dat komt door de vernielde lichtmasten en zoutbakken.’ De cijfers laten zien dat er in Wijchen-Noord en het buitengebied een duidelijke daling van schade heeft plaatsgevonden ten opzichte van vorige jaren. Dit is ten dele verklaarbaar door preventieve maatregelen, zoals het verwijderen van afvalbakken.

Budget herstel van vandalisme overschreden

Voor het herstel van vandalisme in de openbare ruimte heeft de gemeente beschikbaar een bedrag van 17.986 euro. ‘Dit kan niet worden verhaald via een verzekering. Noodzakelijk herstel aan gebouwen wordt geclaimd via de opstalverzekering. Uit het budget vandalisme openbare ruimte worden ook alle overige herstelkosten van vernielingen en schoonmaakwerkzaamheden betaald. De kosten daaraan verbonden bedragen jaarlijks zo’n 10.000 euro. Duidelijk is dat het beschikbare budget niet volstaat.

Verbod

Van de schades is al aangifte gedaan. ‘Veel van de vernielde objecten zijn al vervangen. De komende weken gaan we daar mee door. Momenteel loopt er een landelijke discussie op een verbod op met name knalvuurwerk. Een landelijk verbod op knapvuurwerk lijkt er nu toch echt te komen. Als dat doorgaat verwachten wij dat dit niet alleen een positief effect op de omvang van de vernielingen heeft maar ook op de te treffen preventieve maatregelen.’

[ad_2]

- Advertentie -