[ad_1]

Een klant van volmachtkantoor Noorderlinge liet bij het poetsen van de wc één hoortoestel in het toilet vallen. De consument diende een claim in van 2.647 euro in voor twee nieuwe apparaten, maar ze kreeg slechts de helft uitbetaald. Ondanks dat de hoortoestellen een set vormen die niet per stuk verkrijgbaar zijn, was Noorderlinge van mening dat er geen sprake was van totaalverlies. Kifid zette een streep door die lezing, de consument krijgt ook de andere helft betaald.

Noorderlinge had zich op het standpunt gesteld dat de woonverzekering niet voorziet in het vergoeden van onbeschadigde inboedel. Er was geen sprake van ‘directe materiële schade’en de polis kende evenmin een zogeheten stellenclausule. Omdat er volgens de consument wel degelijk directe materiële schade was, diende Kifid te beoordelen of de polisvoorwaarden wel voldoende duidelijkheid boden.

- Advertentie -

Wat is een zaak?

Het begrip ‘directe materiële schade’ wordt in de verzekeringsvoorwaarden niet nader uitgelegd, behalve dat het gaat om ‘beschadiging van een zaak.’ Om volledige objectiviteit te betrachten, slaat de geschillencommisie de Van Dale open voor uitleg. Een zaak is volgens het woordenboek achtereenvolgens een voorwerp, ding, handel, bedrijf, winkel, aangelegenheid, affaire, juridisch geding of proces.

Geen opheldering in het woordenboek

“De Commissie stelt vast dat de definities van ‘zaak’ in de Van Dale noch aan het standpunt van Consument noch aan het standpunt van Gevolmachtigde steun bieden.” Wel schaart de commissie zich achter het standpunt van de consument dat de twee hoortoestellen als één geheel moeten worden gezien.

Noorderlinge betaalt ook andere helft

Op grond van de contra proferentem-regel oordeelt de commissie dat bij onduidelijkheid van een voorwaarde, de voor de consument gunstigste lezing prevaleert. Dat er geen stellenclausule op de polis zat, doet volgens Kifid niet ter zake. Noorderlinge moet ook de resterende 1.337 euro vergoeden, de uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

[ad_2]

- Advertentie -