[ad_1]

Zwolle – Op zich is het in Nederland niet verplicht om een opstalverzekering te hebben. Toch heeft vrijwel elke woningbezitter er een afgesloten, omdat de bank of financieringsmaatschappij dat in haar voorwaarden heeft staan voor de verstrekking van een hypotheek. Die verkapte verplichting zorgt er echter ook voor dat deze verzekering bij menigen jarenlang stilzwijgend werd verlengd met in tal van gevallen nadelige gevolgen voor de verzekerden.

Plotseling sterk verhoogde premies

Zo bleek die stilzwijgende verlenging bij bepaalde verzekeraars min of meer een vrijbrief te zijn om geregeld forse premieverhogingen door te voeren zonder dat er duidelijk geïnformeerd werd waarom dat moest gebeuren. Er zijn situaties bij de Consumentenbond bekend waarbij verzekerden in het nieuwe verzekeringsjaar opeens 145 procent meer premie moesten gaan betalen. Onaanvaardbaar, aldus de bond en reden voor hen om met het Verbond van Verzekeraars in gesprek te gaan. Wat betreft de consumentenorganisatie moeten verzekerden altijd tijdig schriftelijk op de hoogte worden gesteld als er een premieverhoging van 10 procent of meer aanstaande is. Is een verzekerde het niet eens met die premieverhoging? Dan kan hij gemakkelijk naar een concurrerende verzekeraar overstappen.

- Advertentie -

Vage redenen

De Consumentenbond verwijt diverse verzekeraars ook nalatigheid op het vlak van informatieverstrekking richting hun klanten. Als een verzekerde navraag doet bij een verzekeringsmaatschappij over de reden van de premiestijging, komt het voor dat het antwoord vaag en algemeen blijft. Aan vage redenen, zoals ‘een nieuwe rekenmethode’ of ‘veranderende weersomstandigheden’ heeft een consument volgens de bond praktisch niets. Soms laten verzekeraars hun
klanten wat dat betreft zelfs helemaal aan hun lot over en moeten deze zelfstandig met een rekenmachine aan de slag gaan om goed te kunnen begrijpen hoe de nieuwe premie precies tot stand is gekomen.

Verzekeraars voeren verbeteringen door

Het Verbond van Verzekeraars heeft de klachten van de Consumentenbond ter harte genomen. Inmiddels is er op diverse punten actie ondernomen. Opstalverzekeringen zullen voortaan niet meer elk jaar stilzwijgend worden verlengd. Ook is het voor verzekerden makkelijker geworden om naar een andere verzekeraar over te stappen als ze over hun huidige aanbieder niet tevreden zijn. De premie van de opstalverzekering vergelijken met andere marktpartijen kan in dat kader dan ook de moeite waard zijn. Het is per slot van rekening niet uitgesloten dat een andere verzekeringsmaatschappij een lagere premie voor hetzelfde verzekeringsproduct rekent.

Stemmen met de beurs in de hand

Omdat de verzekeringsbranche een vrije markt is, kan het Verbond van Verzekeraars bij haar leden geen onder- of bovengrenzen afdwingen voor wat betreft de in rekening te brengen premies. De consument kan middels zijn portemonnee natuurlijk wel duidelijk z’n stem laten horen. Via een gespecialiseerde website de premies voor de opstalverzekering vergelijken en daarna kiezen voor het beste product tegen de scherpste prijs, is tenslotte een signaal dat branchebreed niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Dit signaal zou er mogelijk ook toe kunnen leiden dat op dit moment nog nalatige verzekeraars hun zaakjes in de nabije toekomst beter op orde gaan krijgen.

[ad_2]

- Advertentie -