[ad_1]

Dit komt naar voren uit de vandaag gepubliceerde solidariteitsmonitor over 2019 van het Verbond van Verzekeraars. Sinds 2017 neemt het Verbond de premies van vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen onder de loep. De monitor is dit jaar voor de derde keer gepubliceerd, waarmee het voor het eerst mogelijk is om de premiedifferentiatie over drie jaar in kaart te brengen.

Jaarlijkse vergelijking

“Door jaarlijks te vergelijken of de premies van particuliere verzekerden dichter bij elkaar komen te liggen of juist verder uit elkaar lopen, willen we voorkomen dat de spreiding ongemerkt te groot wordt”, zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding. “De resultaten over drie jaar laten zien dat dit vooralsnog niet het geval is.”

- Advertentie -

Betaalbaarheid

Uit de monitor blijkt dat de spreiding tussen de premies tussen 2017 en 2018 licht toenam en dit jaar stabiliseerde. “Hieruit blijkt dat binnen de vijf meest voorkomende particuliere verzekeringen geen uitschieters naar boven of beneden zijn voor wat betreft de betaalbaarheid en verzekerbaarheid”, stelt Weurding.

Trends

Bij de vergelijking tussen 2017 en 2018 bleken de verschillen tussen opstalverzekering, de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering juist iets groter geworden terwijl de spreiding bij overlijdensrisicoverzekeringen en WA-verzekeringen voor motorvoertuigen gelijk bleef. Het is volgens het Verbond nog te vroeg om uitspraken te doen over mogelijke trends. Het onderzoek meet overigens alleen de premiedifferentiatie en niet wat daarvan de oorzaak is.

Big data

De solidariteitsmonitor over 2019 vloeit voort uit een in 2016 door het Verbond gepubliceerde greenpaper over de kansen en zorgen van bigdata-analyses door verzekeraars. Met de monitor wil het Verbond de consequenties van het gebruik van big data voor de solidariteit goed en toetsbaar volgen.

Fictief

De monitor is mede ontwikkeld in samenwerking met MoneyView dat voor meer dan 93.000 verschillende fictieve ‘maatmensen’ ruim 4,5 miljoen premies heeft berekend voor vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft deze data geanalyseerd.

[ad_2]

- Advertentie -