[ad_1]
Omdat Den Helder aan het open water ligt, kan het er flink spoken op de momenten dat Nederland door een stevige storm wordt geteisterd. Het ontstaan van stormschade bij dat soort weersomstandigheden is dan ook geen onbekend lokaal fenomeen. Gelukkig kunnen de inwoners van Den Helder in dat soort gevallen gewoon een beroep op hun inboedel- of opstalverzekering doen om de terecht geleden schade vergoed te krijgen. Helaas blijkt er de afgelopen jaren ook steeds meer sprake te zijn van onterechte schadeclaims in het geval van stormschade. Dat blijkt uit gegevens van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

Landelijke trend
Voor wat betreft die onterechte schadeclaims ligt het zwaartepunt overigens niet in Den Helder. Het is een trend die zich in het hele land aftekent. In 2017 werden er voor wat betreft stormschade 34 valse claims op de opstalverzekering gedaan en vorig jaar verdubbelde dat aantal ruimschoots tot bijna 80 stuks. Omdat deze vormen van fraude tijdig aan het licht kwamen wisten verzekeraars een totaalbedrag van 314.000 euro te besparen. Naast valse schademeldingen rondom stormschade blijkt ook het aantal onterechte claims op de huisdierenverzekering toe te nemen. In dit laatstgenoemde geval gaat het dan vooral om baasjes die al bekende ziektes van hun hond of kat verzwijgen bij het aangaan van de verzekering.

- Advertentie -

Actief opsporingsbeleid
Of er de afgelopen vijf jaar inderdaad concreet meer met verzekeringsclaims gefraudeerd wordt valt moeilijk te bewijzen. Feit is wel dat het aantal meldingen hieromtrent bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit in die periode is gestegen naar 5.742 stuks in het afgelopen jaar. Daarnaast zijn verzekeraars de afgelopen jaren meer moeite gaan doen om fraudegevallen op te sporen. Met name sociale media en diverse andere openbaar toegankelijke informatiesystemen blijken in dat kader nuttige hulpbronnen te zijn die in tal van gevallen al snel verraden hoe de vork echt in de steel zit.

Voorkom onderverzekering
Uiteraard is de overgrote meerderheid van de verzekerden zonder meer te goeder trouw en zullen ze alleen aanspraak maken op hun inboedelverzekering of opstalverzekering als er daadwerkelijk schade geclaimd mag worden. Het is in dat kader overigens wel van groot belang dat er geen sprake van onderverzekering is. Met andere woorden: dat het verzekerde bedrag dat op de polis vermeld staat niet minder is dan de daadwerkelijke waarde van de verzekerde bezittingen of het verzekerde onroerend goed. Onderverzekerden krijgen in het geval van schade namelijk een lagere uitkering dan waar wellicht op gerekend werd.

Jaarlijkse check
Het is sowieso zonder meer dan verstandig om minstens een keer per jaar de afgesloten inboedelverzekering of opstalverzekering onder de loep te nemen om te zien of de verzekerde waarde nog steeds relevant is. Dat is dan ook meteen het uitgelezen moment om te checken of het wellicht verstandig is om de huidige inboedel- of opstalverzekering bij een andere verzekeraar onder te brengen, omdat deze mogelijk betere voorwaarden en/of een lagere premie biedt.
Vorig artikelBusje rijdt van talud, vier gewonden
Volgend artikelDownton Abbey

Bovenstaand bericht is een gesponsord artikel. Den Helder Actueel wordt dus betaald om u dit bericht te tonen. De uitlatingen in bovenstaand bericht zijn volledig voor rekening van de partij die ons dit artikel heeft aangeboden.

[ad_2]

- Advertentie -