De afgelopen jaren is in praktisch heel Nederland een dalende trend zichtbaar op het gebied van woninginbraken. In 2022 ontvingen verzekeringsmaatschappijen 5,7 procent minder claims dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Centrum van Verzekeringsstatistiek dat onderdeel is van het Verbond van Verzekeraars. Ondanks de vermindering van deze criminele activiteiten houdt het inbrekersgilde nog wel stevig vast aan de aloude traditie om vooral in de zomermaanden hun slag te slaan als blijkt dat veel mensen vanwege vakanties niet thuis zijn.

Vooral juli en augustus zijn geliefde maanden
In de afgelopen 5 jaar werden er in de maand juli gemiddeld 5.392 inbraakclaims geregistreerd tegenover 4.889 claims in de junimaand. Dat komt neer op 10 procent meer. In augustus blijkt dit aantal nog hoger te liggen en komt men op gemiddeld 5.574 claims uit. Vanaf september neemt het aantal woninginbraken weer af met 9 procent. Over het hele jaar gemeten blijkt dat er met een daling van 11,6 procent aanmerkelijk minder woninginbraken in Zeeland plaatsvinden, terwijl er in de provincie Friesland juist een sterke stijging van eveneens 11,6 procent geconstateerd werd. De meeste inbraakclaims komen uit de provincies Noord-Brabant en Limburg, waar respectievelijk 103 en 114 inbraakclaims per 10.000 inwoners worden geregistreerd. In West-Friesland blijft de teller wat dat betreft steken op 81.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
In het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat inbrekers meestal geen domme jongens zijn. Ze weten precies waar ze hun buit moeten zoeken en kennen alle standaard trucs die mensen gebruiken om dingen te verstoppen. Een woninginbraak helemaal uitsluiten is bijna niet te doen, maar het is wel mogelijk om het de inbrekers extra moeilijk maken zodat ze snel het hazenpad kiezen als ze ontdekken dat er niet gemakkelijk iets gestolen kan worden. Verberg een huissleutel tijdens de vakantie dus niet onder de deurmat of bloembak en verstop geen contant geld op voor de hand liggende plaatsen, zoals in kledingkasten of onder een matras. Parkeer al het contante geld daarentegen gewoon veilig op een bankrekening voordat de vakantie van start gaat. Breng het dievengilde ook niet op duistere ideeën door verpakkingen van dure elektronica open en bloot bij het afval neer te zetten. Eerder gaven wij al tips, in het artikel over de internationale dag tegen inbraken.

- Advertentie -

Huis bewoond laten lijken
Zorg er vooral voor dat alle ramen en deuren goed zijn afgesloten voordat de vakantie begint. Daarnaast is het mogelijk om een huis een bewoonde indruk te geven door buren, vrienden of familieleden de planten te laten verzorgen en de brievenbus te laten legen. Zo’n bewoonde indruk kan ook gewekt worden door tijdschakelaars te gebruiken, die de binnenverlichting op specifieke tijden aan- en uitzetten. Zo lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Tenslotte is het raadzaam om vooral niet via sociale media aan de buitenwereld te laten weten wanneer de vakantie begint en hoe lang deze duurt, want ook inbrekers hebben toegang tot het internet en kunnen van die info dankbaar gebruik maken om op hun gemak hun slag te slaan.

Geen vergoeding als woning niet goed is afgesloten
Is een woning niet goed afgesloten op het moment dat er wordt ingebroken? Dan keert een verzekeraar vaak niet uit. In geval van diefstal gaat het om de inboedelverzekeraar. Zorg er verder ook voor dat de inboedelverzekering op orde is en ook echt de waarde van alle bezittingen in de woning dekt. Blijkt er op dit moment sprake te zijn van onder- of oververzekering? Neem dan even serieus de tijd om de inboedelverzekering te vergelijken met andere aanbieders én onder de loep te nemen of de verzekerde waarde wel klopt. Zo kan er geprofiteerd worden van een optimale dekking als blijkt dat er tijdens de vakantie onverhoopt toch een inbraak plaatsvindt.

- Advertentie -