[ad_1]

In Voorburg kan het – zo dicht bij de zee – soms flink stormen. Gelukkig kunnen de inwoners in geval van stormschade een beroep doen op hun inboedel- of opstalverzekering. Helaas zijn er de laatste jaren (op landelijk niveau) veel valse claims binnengekomen over stormschade. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

Steeds meer (valse) meldingen over stormschade

- Advertentie -

In 2018 zijn er 5.742 meldingen bij het CBV binnen gekomen van vermoedelijke fraude, wat neerkomt op een stijging van bijna 8,9 procent ten opzichte van 2017. Verzekeraars slagen er steeds vaker in om verzekeringsfraude op te sporen. Het aantal geregistreerde valse claims is gestegen van 34 valse claims in 2017 naar bijna 80 in 2018. In 2018 heeft dit alleen al voor claims rond schade door storm een besparing opgeleverd van ruim € 300.000. Het gaat hier om schademeldingen als gevolg van de januaristorm. De stijging van het aantal valse claims betekent niet automatisch dat er ook meer wordt gefraudeerd. Verzekeraars zijn alleen beter in staat om fraude op te sporen.

Stormschade melden bij de verzekeraar

In Nederland stormt het regelmatig. Dit leidt soms tot veel schade. Of de verzekeraar deze schade vergoedt, hangt af of het wel echt om een storm gaat. Verzekeraars spreken van een storm wanneer er minstens windkracht 7 gemeten wordt. Deze meting wordt gedaan door het KNMI. Dat is een voordeel, want officieel spreken we pas van een storm bij windkracht 9. Als er sprake is van stormschade moet men dit gelijk bij de opstalverzekering melden (als er sprake is van schade aan het huis) óf de inboedelverzekering (als er sprake is van schade aan de inboedel). Het is belangrijk om de ontstane schade of rommel niet direct op te ruimen, tenzij er groot risico is op meer schade door de stormschade. Maak dan foto’s. Er komt een expert van de verzekering langs om de schade op te nemen. Het herstel moet altijd via de verzekeraar verlopen

Hoger eigen risico bij stormschade

Er geldt bij stormschade een hoger eigen risico dan bij andere schades. Men moet rekenen op 0,2 procent van de herbouwwaarde. Dat is het bedrag dat nodig is om het huis op dezelfde plaats met dezelfde grootte en bestemming opnieuw op te bouwen. Het eigen risico voor stormschade ligt vaak tussen de €225 en €500. Dit kan men teruglezen in de polisvoorwaarden. Als de schade niet zo groot is, dan kan men eventueel overwegen om de schade zelf te betalen.

Geen aansprakelijkheid stormschade

Zijn de dakpannen van de buren in de tuin van de gedupeerde gewaaid? Of is er een boom van de buren in zijn of haar tuin gewaaid? Dan heeft het geen zin om de aansprakelijkheidsverzekering van de buren in te schakelen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk geen schade als gevolg van storm. Dan kunnen de buren het best een beroep doen op de opstal- , inboedel of autoverzekering. Als er sprake is van achterstallig onderhoud bij de buren, dan is het wel mogelijk om de buren aansprakelijk te stellen. Als er schade is aan de schutting, dan moet men dit samen met de buren ieder bij hun eigen verzekering melden. Houd er rekening mee dat de helft van het schadebedrag is verzekerd.
[ad_2]

- Advertentie -