[ad_1]

Ook al is het hebben van een opstalverzekering niet wettelijk verplicht, toch zullen de meeste huizenbezitters dit type verzekering noodzakelijkerwijs af hebben moeten sluiten omdat een kredietverstrekker hen anders geen hypotheek zou verstrekken. Die verkapte verplichting van deze verzekering lijkt voor sommige verzekeraars een vrijbrief te zijn om verzekerden te trakteren op premieverhogingen, die soms wel tot 145 procent op kunnen lopen zonder dat er duidelijk geïnformeerd wordt waarom die stijging wordt doorgevoerd.

Consumentenbond slaat alarm
De Consumentenbond ontvangt regelmatig klachten over dit soort onduidelijke, exorbitante premieverhogingen van opstalverzekeringen en heeft in dat kader inmiddels bij het Verbond van Verzekeraars aan de bel getrokken. Wat betreft de consumentenorganisatie zou een verzekeraar haar klanten altijd eerst expliciet tijdig om toestemming moeten vragen als er een premieverhoging van meer dan 10 procent op stapel staat. Zo’n verhoging zou dan in een verlengingsbrief moeten worden aangekondigd met daarbij een duidelijke vermelding van zowel de oude als de nieuwe premie.

- Advertentie -

Premieverhogingen niet tegen te houden
Het Verbond van Verzekeraars is het met de Consumentenbond eens dat er op het vlak van duidelijke informatievoorziening nog flinke verbeterstappen gemaakt kunnen worden. Verzekeraars kunnen echter niet gebonden worden om hun premiestijgingen te matigen, omdat dat dat de onderlinge concurrentie aan banden zou leggen. In veel gevallen hebben de forse premiestijgingen overigens met de hoogte en het aantal claims in een bepaalde regio te maken. Als er terecht vaak en voor tamelijk hoge bedragen wordt geclaimd, betekent dit dat verzekeraars meer uit moeten uitbetalen. Waardoor ‘de premiepot’ sneller leeg is en er praktisch gezien geen andere uitweg is dan het verhogen van de premies.

Makkelijker opstalverzekering vergelijken en switchen
De eerste handreikingen richting de consument heeft het Verbond van Verzekeraars op het vlak van schadeverzekeringen inmiddels branchebreed succesvol door weten te voeren. Zo zullen verzekeraars hun contracten niet meer automatisch verlengen. Daarnaast heeft de verzekerde de mogelijkheid gekregen om kosteloos naar een andere verzekeringsmaatschappij te switchen, waarbij meestal een maand of korter als opzegtermijn geldt. Kortom: de premie van de opstalverzekering vergelijken met andere aanbieders en vervolgens switchen kan lonen wanneer de verzekerde met een forse premiestijging wordt geconfronteerd.

Ontoelaatbare vaagheden
De Consumentenbond is weliswaar blij dat er inmiddels enige positieve maatregelen zijn genomen, maar vindt dat deze nog niet ver genoeg gaan. Als voorbeeld haalt men verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer aan, waar veel klachten over binnenkomen. Er zijn gevallen bij het Verbond bekend waarin deze verzekeraar de jaarpremie plotseling verhoogde van 584 naar 1.435 euro en van 680 naar 1.640 euro. Navraag waarom de premie zo enorm gestegen was leverde alleen maar onduidelijke antwoorden op, zoals ‘een andere manier van berekenen’ of ‘veranderende weersomstandigheden’. In sommige gevallen blijken consumenten zelfs zelfstandig met de rekenmachine aan de slag te moeten gaan om goed te kunnen begrijpen hoe hun premie door de verzekeraar wordt berekend. Wat de Consumentenbond betreft, kunnen dat soort dingen echt niet. Daarom blijft ze bij het Verbond van Verzekeraars aandringen op het doorvoeren van nog meer verbeteringen.
[ad_2]

- Advertentie -