[ad_1]


DORDRECHT / DRECHTSTREEK –  De Drechtraad – een regionaal samenwerkings verband van gemeentes – wil op 1 oktober over bezuinigingen binnen het zogeheten sociale domein bespreken.

- Advertentie -


De Dordtse wethouder voor sociale zaken, Peter Heijkoop, heeft al aangegeven dit zeer lastig te vinden gezien het aantal kwetsbare mensen in de regio. Hij staat daarin zeker niet alleen, want hij heeft ruggesteun van de gemeenteraad van Dordrecht. Ook twee wethouders van Sliedrecht hebben de regio opgeroepen de bezuiniging af te wenden.


Het Platform tegen armoede Drechtsteden steunt wethouder Heijkoop in zijn poging om het sociale beleid regionaal overeind te houden. Ook columnist Kees Thies spreekit zich vandaag stevig uit op zijn vaste plek in AD De Dordtenaar.


Thies: Lees ik dat nou goed in mijn krant? Ja hoor, het staat er echt: het Drechtstedenbestuur wil heftig bezuinigen op het minimabeleid, terwijl de twee grootste ‘spelers’ binnen dat samenwerkingsverband (Dordrecht en Zwijndrecht) de laatste tijd nou juist zo lekker bezig zijn om de minima in hun gemeentes wat financiële ademruimte te verschaffen.


De gemeenteraad van Zwijndrecht wil Heijkoop graag horen, aangezien hij ook in de regionale de sociale portefeuille heeft.


(persbericht over discussie rondom de bezuiniging, eerder bericht)Bezuinigingen op het sociaal domein raken veel inwoners


De Drechtraad heeft op 2 juli 2019 opdracht gegeven aan het Drechtstedenbestuur (DSB) om € 5 miljoen te bezuinigen waarvan het overgrote deel door het sociaal domein moet worden opgebracht. Het DSB heeft een pakket bezuinigingsmaatregelen opgesteld verspreid over de activiteiten van de Sociale Dienst Drechtsteden. Deze maatregelen hebben grote impact op de kwetsbare inwoners van de regio die gebruik maken van deze voorzieningen.

Het pakket bevat bezuinigingen op de collectieve zorgverzekering voor minima, de participatieplekken, de participatie- en vrijwilligersbonus, de werkgeversdienstverlening (baanbonus), de invoering van de eigen bijdrage voor dagbesteding en individuele begeleiding, en het verhogen van de tarieven van de Drechthopper. Het DSB heeft de gevolgen van deze bezuinigingen voor betrokkenen in beeld gebracht. Het is van groot belang dat de maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd.


In het DSB heeft men geworsteld met dit bezuinigingspakket en zijn ook alternatieve maatregelen in beeld gebracht. Iedere maatregel heeft gevolgen voor kwetsbare inwoners en kunnen de lokale sociale structuur raken. Het is aan de Drechtraad om een besluit te nemen over de bezuinigingen.


Zelfstandig en volwaardig bestaan

Portefeuillehouder Peter Heijkoop: “Het is een zware opgave om te bezuinigen in het sociaal domein. Juist nu blijkt dat kwetsbare mensen die het al moeilijk hebben onvoldoende mee profiteren van de economische groei. We vinden het belangrijk dat ook zij een zelfstandig en volwaardig bestaan kunnen opbouwen. Tegelijkertijd ligt er een heldere opdracht van de Drechtraad en daarom hebben wij dit bezuinigingspakket opgesteld.”


Duidelijke keuzes

Portefeuillehouder Pieter Paans: “De opdracht van de Drechtraad is duidelijk, maar de uitvoering is lastig. We willen een goed vangnet bieden aan kwetsbare inwoners die onze ondersteuning nodig hebben. We hebben ervoor gekozen om de Drechtraad duidelijke keuzes voor te leggen.”


Op 1 oktober 2019 neemt de Drechtraad een besluit over de bezuinigingen.Deel dit bericht met je vrienden![ad_2]

- Advertentie -