[ad_1]

Thomas van Campenhout 2 reacties

Veel Nederlanders zijn zich op dit moment aan het oriënteren op een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar. Vandaar dat wij via de e-mail, telefoon en sociale media dagelijks vele vragen binnen krijgen over uiteenlopende onderwerpen.

Denk aan de basisverzekering, vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering en vragen over het eigen risico.

- Advertentie -

Om je vooruit te helpen hebben we de vijf meest gestelde vragen over de zorgverzekering in 2020 op een rij gezet:

1. Wat valt er onder mijn eigen risico (en wat niet)?

Voor veel mensen blijf het een vraagstuk: wanneer betaal ik mijn eigen risico?

Gelukkig is het antwoord op die vraag niet al te moeilijk. Je betaalt je eigen risico voor de meeste zorg die wordt vergoed via je basisverzekering, zoals:

 • Spoedeisende zorg
 • Controle of behandeling in het ziekenhuis
 • Geneesmiddelen
 • Psychologische zorg

Je betaalt geen eigen risico voor consulten en behandelingen bij je huisarts of bij de huisartsenpost. Ook voor kraamzorg- en verloskundige zorg geldt het eigen risico niet.

Tenslotte hoef je geen eigen risico te betalen voor zorg die wordt vergoed vanuit je aanvullende verzekering, bijvoorbeeld:

 • Fysiotherapie
 • Tandheelkundige zorg
 • Alternatieve geneeswijzen

2. Is er een speciale zorgverzekering voor studenten of jongeren?

Nee, er zijn geen zorgverzekeraars die uitsluitend een studenten zorgverzekering aanbieden. Sterker nog, dit is wettelijk niet toegestaan, omdat dit valt onder risicoselectie. Het is voor een verzekeraar goedkoper om alleen ‘relatief gezonde’ verzekerden te hebben, omdat zij minder declareren. Het is niet toegestaan om hierop aan te sturen.

Er bestaat wel een speciaal studentencollectief van Zilveren Kruis (Achmea).

Via dit collectief krijg je als student:

 • 5 procent korting op de basisverzekering
 • 15 procent korting op de aanvullende verzekering
 • 12,5 procent korting op de tandartsverzekering

Let wel: dit studentencollectief hoeft niet per definitie beter of voordeliger te zijn dan een zorgverzekering die door iedereen is aan te vragen.

3. Heb ik een aanvullende verzekering nodig voor psychologische zorg?

Nee, psychologische zorg wordt in veel gevallen gewoon gedekt door je basisverzekering. Een aanvullende verzekering kan eventueel wel gesprekken vergoeden met een psychosociaal therapeut.

Heb je psychische klachten of problemen?

 1. Dan kun je in eerste instantie terecht bij je huisarts, die samen met jou de klachten bespreekt.
 2. Soms is een goed gesprek met de huisarts al voldoende.
 3. Je krijgt dan tips en handvatten om zelf iets te doen aan je klachten, bijvoorbeeld met een zelfhulpmodule.
 4. De huisarts kan ook een gesprek voor je regelen met de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Alle bovenstaande zorg wordt volledig gedekt door je basisverzekering.

Bij milde of ernstige klachten kan de huisarts of POH-GGZ besluiten om je door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een GGZ-instelling of psycholoog. Als er een diagnose is vastgesteld, wordt alle nodige psychologische zorg vergoed via je basisverzekering. Hiervoor betaal je wel eerst je eigen risico.

Hou daarnaast rekening met het feit dat de vergoeding soms lager kan uitvallen als je kiest voor een zorgaanbieder waar de verzekeraar geen contract mee heeft. Kijk daarom goed naar de voorwaarden van je basisverzekering of neem contact op met je verzekeraar.

Op Zorgwijzer staat meer informatie over de dekking van psychologische zorg via de basisverzekering.

4. Is iedere basisverzekering hetzelfde?

Nee, tussen verschillende basisverzekeringen kunnen er verschillen zitten, bijvoorbeeld in de kenmerken van de polis en de dekkingsgraad voor niet-gecontracteerde zorg.

Het basispakket is wel hetzelfde voor iedereen, want deze wordt door de overheid bepaald. De zorgverzekeraar is verplicht om zorg die in het basispakket zit, te vergoeden.

De verzekeraar mag hier wel voorwaarden aan stellen, bijvoorbeeld:

 • Je krijg een bepaalde behandeling vergoed, maar je moet wel naar een door de verzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder. Ga je naar een niet-gecontracteerde aanbieder? Dan moet je zelf een deel van de nota betalen.
 • Je hebt een diabeteshulpmiddel nodig, maar je moet deze wel bestellen via een bepaalde online leverancier. Doe je dat niet? Dan krijg je minder vergoed.

Bij het vergelijken van zorgverzekeringen is het daarom verstandig om ook te kijken naar de voorwaarden (en zorgkeuze) van de basisverzekering.

Op Zorgwijzer vind je deze informatie eenvoudig terug.

5. Is er een wachttijd bij de vergoeding voor een beugel?

Dat kan. Veel verzekeraars hanteren een wachttijd voor de vergoeding van orthodontie. Dit betekent dat je eerst een jaar verzekerd moet zijn – en premie moet betalen – voordat je gebruik kunt maken van de dekking voor orthodontie in je afgesloten pakket.

De wachttijd speelt vooral bij hogere dekkingen (1500 euro en hoger) en bij verzekeringen die orthodontie voor volwassenen vergoeden.

In plaats van een wachttijd zijn er ook verzekeraars die een medische acceptatie hebben op aanvullende verzekering met orthodontiedekking. Bij het afsluiten van zo’n verzekering krijg je te maken met een aantal gezondheidsvragen die je eerlijk moet beantwoorden.

Op basis hiervan besluit de zorgverzekeraar om je wel of niet te verzekeren of je een ander aanbod te doen.

[ad_2]

- Advertentie -