Zorgverzekeraars hebben verzekerden de afgelopen overstapperiode over het algemeen goed geïnformeerd, volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De afgelopen jaren zijn er door zorgverzekeraars stappen gezet om de informatie over zorgverzekeringen te verbeteren. Wel denkt de NZa dat ze nog een volgende stap kunnen maken door informatie op zo’n manier aan te bieden dat mensen daarmee eenvoudiger een keuze kunnen maken voor een geschikte polis. Daarom herziet de Zorgautoriteit de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten, om deze meer aan te laten sluiten bij behoeften en vaardigheden van patiënten en verzekerden.

Doel informatieverstrekking

Het doel van informatieverstrekking is mensen in staat te stellen om de voor hen best passende zorgkeuze te maken. Lange tijd was het beleid erop gericht om zoveel mogelijk informatie te geven over zorg en de zorgverzekering. Maar in de praktijk helpt deze informatie mensen niet altijd bij het maken van een goede keuze. Bijvoorbeeld omdat de informatie op het verkeerde moment, op de verkeerde manier of via het verkeerde communicatiekanaal wordt aangeboden.

Soms sluit de aangeboden informatie ook niet aan bij de kennis en vaardigheden van de patiënt of verzekerde. Bovendien zorgde de nadruk op ‘meer informatie’ voor veel administratieve lasten voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

- Advertentie -

Beperkte bevoegdheden NZa

Op enkele onderwerpen schoten sommige zorgverzekeraars tijdens de overstapperiode tekort. Zo typeerde een zorgverzekeraar een polis ten onrechte als restitutiepolis. Ook was de informatie over omzetplafonds bij één zorgverzekeraar onvolledig. Daarnaast zag de NZa dat drie zorgverzekeraars de premie kort na de deadline van 12 november 2020  bekend maakten en per 1 januari 2021 hebben laten ingaan. Op dit moment kan de Zorgautoriteit dat niet effectief aanpakken. Daarom pleit het voor een uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden op dit onderwerp.

Ook ziet de NZa dat het aantal polissen waaruit mensen kunnen kiezen met twee is toegenomen. Dit is geen goede ontwikkeling, omdat dat in principe niet bijdraagt aan de overzichtelijkheid van het polisaanbod.

- Advertentie -