[ad_1]

Bart Koenraadt 5 reacties

Het kabinet heeft in de Miljoenennota berekend dat Nederlanders in 2020 gemiddeld 37 euro meer zorgpremie gaan betalen. De zorgtoeslag stijgt zelfs met 67 euro.

Alles lijkt op het eerste gezicht dus dat de premiestijging meer dan volledig wordt gecompenseerd door de zorgtoeslag. Echter wordt er iets belangrijks vergeten.

- Advertentie -

De korting die veel mensen op hun collectieve zorgverzekering krijgen, gaat namelijk omlaag van 10 naar 5 procent. Collectief verzekerden betalen daarom geen 37, maar 103 euro extra zorgpremie in 2020.

Zo blijkt uit een berekening van Zorgwijzer.

Tweederde van alle Nederlanders

Maar liefst tweederde van alle Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Die wordt meestal via de werkgever, een patiëntenvereniging of sportclub afgesloten. Maar denk ook aan collectieven die voor iedereen zijn af te sluiten, zoals de zorgverzekering van United Consumers (VGZ) en PMA (Menzis).

Naast een korting op de basisverzekering krijgen veel mensen ook een korting op de aanvullende- en tandartsverzekeringen. Die korting blijft wel volgend jaar intact en wordt niet verlaagd.

Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis zijn de vier grootste aanbieders van collectieve zorgverzekeringen. 86 procent van alle verzekerden is ondergebracht bij een van de grote 4. Het merendeel hiervan is collectief verzekerd.

Berekening

Zorgwijzer berekende hoeveel mensen met een collectieve polis er volgend jaar op achteruit gaan.

Daarbij werd rekening gehouden met:

  • De 37 euro stijging van de nominale premie (raming kabinet)
  • Premiestijging als gevolg van een lagere korting

Zilveren Kruis, VGZ en Menzis bieden op dit moment maximaal 10 procent korting op de basisverzekering. CZ maximaal 9 procent. Per 2020 mogen alle verzekeraars nog maar 5 procent korting bieden op een collectieve basispolis.

  1. Zorgwijzer bekeek per basisverzekering bij de grote vier verzekeraars eerst de kale premie in 2019 (zonder collectiviteitskorting). Daarna werd de kale premie in 2020 (dus inclusief 37 euro stijging) opgesteld.
  2. Vervolgens werd het verschil berekend tussen de premie in 2019 inclusief 10 procent collectiviteitskorting en de premie in 2020 inclusief 5 procent collectiviteitskorting. Dat zie je in de tabel hieronder.
  3. Hieruit komt naar voren dat de premie voor collectief verzekerden gemiddeld met 103 euro omhoog gaat, met uitschieters richting de 115 euro.
Polis Premie 2019 Premie 2020 (- 10%) 2019  (- 5%) 2020 Verschil
Zilveren Kruis Basis Budget € 1.379 € 1.416 € 1.241 € 1.346 + € 104
Zilveren Kruis Basis Zeker € 1.523 € 1.560 € 1.371 € 1.482 + € 111
Zilveren Kruis Basis Exclusief € 1.605 € 1.642 € 1.445 € 1.560 + € 115
VGZ Ruime Keuze € 1.451 € 1.488 € 1.306 € 1.414 + € 108
VGZ Eigen Keuze € 1.523 € 1.560 € 1.371 € 1.482 + € 111
CZ Zorgbewustpolis € 1.445 € 1.482 € 1.315 € 1.408 + € 93
CZ Zorg-op-maatpolis € 1.498 € 1.535 € 1.363 € 1.458 + € 95
CZ Zorgkeuzepolis € 1.580 € 1.617 € 1.438 € 1.536 + € 98
Menzis Basis € 1.464 € 1.501 € 1.318 € 1.426 + € 108
Menzis Basis vrij € 1.500 € 1.537 € 1.350 € 1.460 + € 110
Gemiddeld + € 103

*Bij CZ is rekening gehouden met een korting van 9 procent in plaats van 10 procent. Verder is afgerond op hele getallen.

Nog niet definitief

De berekende bedragen hierboven zijn uiteraard nog niet definitief, maar geven een inschatting.

Zorgverzekeraars mogen namelijk zelf beslissen in hoeverre zij de premie van hun polissen verhogen in 2020. Wel moeten zij zich verplicht houden aan de maximaal 5 procent korting op de basisverzekering.

Het kan natuurlijk wel dat verzekeraars uit andere middelen gaan putten om de zorgpremie toch enigszins betaalbaar te houden voor hun klanten.

Op 12 november moeten alle zorgverzekeraars de prijzen voor 2020 bekend hebben gemaakt. Vanaf dat moment is het tevens mogelijk over te stappen van zorgverzekering.

[ad_2]

- Advertentie -