[ad_1]

Wie in het buitenland woont en een pensioen of uitkering ontvangt, moet mogelijk zijn of haar Nederlandse zorgverzekering stopzetten. Hoe iemand zich verzekert, hangt af van het woonland: is het een verdragsland of niet? Met een verdragsland heeft Nederland afspraken gemaakt over vergoeding van medische zorg. Wie hier naartoe verhuist, moet zich registreren bij het CAK. Er wordt dan een maandelijkse bijdrage afgeschreven om verzekerd te zijn voor medische zorg in dat land. Wie in een niet-verdragsland woont, moet zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het betreffende land.

Wonen in het buitenland en werken in Nederland en andersom

Wonen in het buitenland, maar werken in Nederland betekent dat een Nederlandse zorgverzekering nodig is. Gezinsleden kunnen deze verzekering echter niet afsluiten. Meeverzekeren is soms wel nodig. Andersom betekent wonen in Nederland en werken in het buitenland dat de Nederlandse zorgverzekering meestal vervalt. Dan is een verzekering nodig in het land waar wordt gewerkt. Gezinsleden kunnen veelal meeverzekerd worden.

- Advertentie -

Studeren in het buitenland

Bij studeren in het buitenland blijft de Nederlandse verzekering geldig, tenzij er daarnaast ook gewerkt wordt of het een betaalde stage betreft. Dan gelden er andere regels. Meer informatie hierover is op te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid

[ad_2]

- Advertentie -